K-Straight

permanentné vyrovnanie vlasov                             dlhotrvajúce odstránenie kučier

k-straight ionic                                                         k-straight