Školenie koloristika 1 farby COLLAGE

Tréning žiakov tretieho ročníka viedli školitelia LAKMÉ: Andrej Marton, Alena Kečkéšová a Tatiana Renáčová. Poďakovanie patrí majsterkám odborného výcviku a žiačkam za príjemnú atmosféru a aktívny prístup.